Implant nha khoa

Implant nha khoa hay cấy ghép răng Implant là một giải pháp tốt nhất hiện nay trong trường hợp mất đi một hoặc một số răng vĩnh viễn, không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ trên khuôn mặt, làm mất sự tự tin khi giao tiếp mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe dễ thấy nhất là các  răng sẽ bị lệnh về bên các răng bị mất.

 Gọi ngay
Top